Asiakkaan osallisuus tiimien kehittämistyössä ja tiimit osana kehitystyötäKoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien taitoja kehittämistyössä. Päivän keskeinen aihe kietoutuu asiakkaan ja hänen kokeman osallisuuden ympärille. Miten asiakas osallistetaan palveluiden kehittämistyöhön ja millainen rooli tiimeillä on osana kehittämistyötä. 

Luennon pitää FCG:n Marita Lehikoinen. Maritalla on 13 vuoden kokemus tiimien ja työyhteisöjen valmentamisesta sosiaali- ja terveystoimessa. 

Päivän kulku: 

Aika ja paikka              4.10.2013, klo 8.00 – 16.00
                                     Wetterin rakennuksen auditorio, Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna

Ohjelma

8.00                        Aamukahvia tarjolla

8.30                       Maailma muuttuu, palvelutarpeet - kysyntä ja -tarjonta muuttuvat                               
·         Mitä asiakas ja työntekijä tarvitsevat?

     Palvelun käyttäjän roolin muutos ja vaikutus toiminnan kehittämiseen
     Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen

    Pohdinta: Mitä meidän tulee tietää ja tunnistaa asiakkaita osallistavassa  
    kehittämistyössä
                Fasilitoitu pohdinta; minä-me-ryhmä

     Yksilötyöstä tiimityöhön ja tiimien väliseen yhteistyöhön
·         tiimien rooli, vastuu ja mahdollisuudet hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
·         ihmisten toimintatavat ja tyylit tiimissä

11.30                     Lounas

12.15                     Asiakkaan osallisuus, asiakasviestintä ja muutos
  §  asiakkaan osallistaminen viestinnän keinoin
  §  viestinnän sujuvuus ja viestin perillemeno vrt. kaksi kohderyhmää ja sama viesti
  §  miten voimme parantaa asiakasviestintää ja oma roolimme siinä

Pohdinta: Toimivan asiakasviestinnän peruspilarit tulevaisuudessa
Dynaaminen fasilitointi; faktat-huolet-ydinkysymykset-ratkaisut/ideat

14.00                           Kahvitauko

14.15                    Osallistava palvelutuotanto - erilaisten ihmisten kohtaaminen
·         oma rooli ja vastuu; miten ja milloin osallistaa
·         talouden reunaehdot ja  mahdolliset palveluvaateet

Pohdinta: Mitkä ovat uudistusten tekniset, toiminnalliset, asenteisiin ja motivaatioon perustuvat reunaehdot? mitä vaikutuksia niillä on uudistusten toteuttamiselle? Voiko niitä poistaa?
                                                    Menetelmänä reunaehtokeskustelu
                                  
    Miten tästä eteenpäin omassa työssä?

16.00                    Hyvää kotimatkaa!

Muistiinpanot
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti