Luova tilanneratkaisu

Luova tilanneratkaisu asiakastyössä
22.2.2013 Hämeenlinna
Tamora Oy Johanna Nevala


1. OrientaatiotehtäväValmistaudu kuvailemaan yhtä mieleesi jäänyt asiakastilannetta työstäsi:

- Keitä tilanteessa oli paikalla? Minkälainen tunnelma tilanteessa oli?

- Mitä sinä ajattelit ennen kohtaamista, sen aikana ja sen jälkeen?

- Mitä luulet asiakkaan ajatelleen ja tunteneen tilanteen aikana ja sen jälkeen?

- Minkälaisia kysymyksiä sinulle herää nyt, kun muistelet tilannetta jälkeenpäin?

- Haluisitko kysyä asiakkaalta jotain?

- Haluisitko kysyä itseltäsi jotain?

- Entä mitä haluisit kysyä meiltä muilta?


2. Ohjelman tausta


Ohjelmassa vahvistetaan työyhteisössä tapahtuvaa asiakaslähtöistä työtä. Annamme koulutuksessa luovia tilanneratkaisun valmiuksia sekä osaamista kohdata asiakkaat paremmin asiakaslähtöisyyden idealla. Toimintamalleja, joissa kohtaaminen rakentaa molemminpuolista luottamusta: asiakkaan luottamusta siihen, että henkilöstön aikeet ovat hyvät, henkilöstön itseluottamusta siihen, että he pystyvät selviämään vaativista tilanteista niiden edellyttämällä tavalla.

Hoiva-alalla erityistä on, että asiakkuudet ovat hetken kohtaamisia paljon pidempiä. Niihin liittyy usein kokemuksia omista ja toisten hyvistä ja huonoista tilanteista. Odotukset saattavat saada aikaan odotettua toimintaa ja on saattanut syntyä kierteitä, joista pois pääsy vaatii uutta otetta ja ajattelua. Kyse ei pitkissä suhteissa ole hetken tempuista. Tässä etsimme ja löydämme ajatteluun vaikuttavat keinot päästä positiivisen kierteen alkuun.

Hoiva-alalla erityistä on myös se, että asiakkuus on aika laajaa. Asiakas on tietysti se, kenet näemme. Mutta laajassa asiakasajattelussa se on koko läheispiirinsä. Häkellyttävän usein kuulee hoivahenkilöstön olevan voimaton ja jopa pelkäävän läheisiä heidän vaatimuksissaan. Erityislaatuinen tilanne on roolien kirkastaminen niin, että yhdessä rakennamme asiakkaan parhaaksi – ei vastakkain, vaan rinnakkain. Kaikilla on kuitenkin yhteinen suunta.

3. Päivän kulku

Menetelmä taustalla

Elävä kuva käsikijoitus -prosessi. Elävä kuva käsikirjoitus toimii metaforana, niin että voidaan tarkastella omaa itseä ja tehtävää ulkopuolisella katsella, ja löydetään vapaus ja työn intentionaalinen luonne. Elävä kuva käsikirjoitus on silta. Käsite on siitä hyvä, että Elävä kuva käsikirjoitusta tehtäessä voidaan käyttää tarvittaessa vähän kaikenlaisia tekemisen tapoja sen sisällä: kirjoittamista, tutkimista, kuvan tekemistä, musiikkia, liikettä ja otoksia. 

Tutkiva kehystäminen on minun kokonaisteoria, jota käytän kaikessa tekemässäni työssä. Elävä kuva käsikirjoitus on tutkivan kehystämisen yksi muoto.

Päivän eteneminen

Hoitotyön käsikirjoitus ja luovuuden kyky

Hoitotyön käsikirjoitus on suunnitelmaa siitä, millaista elämän hoitotyössä tulee olla. Se ei ole itsenäinen teos, vaan se on aina suhteessa elämän tapahtumiin ja uuteen ymmärrykseen siitä, mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tästä syystä käsikirjoitus ei useinkaan ole pysyvä, vaan se muokkautuu sitä mukaan, kun elämä kulkee yllättävällä tavalla lävitse.
yhteinen kuva

Minun rooli näkyy tulevaisuudessa

Hoitotyön elävän kuvan kirjoittaminen perustuu uskoon hoitotyön tekijöiden pyrkimyksestä johonkin hyvään. Tämä pyrkimys luo jännitteitä, joka pakottaa muuttamaan käsikirjoitusta…. ja maailmaa
 kuvakortit

Hoitotyön näytökset

Asiakkaan kohtaaminen
luova kuuntelu
leikkitila
Asiakkaan verkosto
elämän kumppanuuksien aarrekartta
          

Ammatillinen verkosto
näköalojen vaihto

Mitä nyt


… minä kirjoitan.

4. Asiantuntijana
5. Käytäntöön vientiharjoitus

Käytäntöön vientiharjoitus annetaan jokaiselle henkilölle, näitä voi olla useita. Kun menetelmään kuusi kierrosta, voi jokainen ottaa harjoitustehtäväksi parhaiten omaan juttuun sopivan tehtävän – oman valintansa mukaan. Nämä tehtävät ja niiden tulokset raportoidaan (yksi vapaavalintainen opiskelijaa kohden) sähköpostitse valmentajalle ja valmentaja antaa niistä palautteen. Näin saamme aikaan askeleet kohti Luovaa tilanneratkaisua.


Harjoitusohjeet:
- valitse yksi peleistä ja kokeile sitä omassa työssäsi asiakkaan kanssa
- raportoi kokeilut kommenttikenttään 30.3.2013 mennessä, muista mainita oma nimesi


Peli 1: Liiku ja muistele
·        kesto: Haluttua aika
·        tarvikkeet: Tilaa toimijoiden ympärille, tarvittaessa voi olla apuna radionauhuri tai muuta äänilaitteita
·        tarkoitus: Kysyjä kysyy ja muut vastaavat. Esim. jos olet ajanut autoa, paina kaasua oikealla jalalla? Vastaajat tekevät vastauksen. Kysymykset yhdistävät teon ja toiminnan kuultuun kysymykseen, yhdistävät muistoja. Samalla voi avata keskustelutilan jostain aiheesta
·        osallistujat: Yksi tai useampi toimija, leikki muotoutuu ryhmän mukaan


 
Peli 2: Maaseudun muistelut/Eläinpeli
·        kesto: kierroksia voidaan käydä useita, eläimiä voidaan jakaa useita kertoja uudelleen
·        tarvikkeet: muovieläimiä kaupasta, 2,90 € tai paperille kirjoitettuja eläinten ja maaseudun asioiden nimiä. Maatilan eläimet toimivat hyvin, mutta voi käyttää muitakin teemoja, kuten koneita
·        tarkoitus: Jaetaan eläimet tai kukin voi valita eläimensä tai tarvikkeensa, josta muistelee. Kukin saa kertoa omakohtaisia kokemuksiaan itselleen jaetusta eläimestä tai asiasta Jos omakohtaisia kokemuksia ei ole, voi kertoa omia ajatuksia esim.  eläimestä. Voidaan esim. kysyä lehmän kohdalla, miten lehmiä on kutsuttu
·        osallistujat: yksi tai useampi toimija

Peli 3: Muistelu- peli
·        kesto: määrittelemätön aika
·        tarvikkeet: Musiikkia ja soitin, laatikko, lappuja johon kirjoitettu sanoja
·        tarkoitus: Laatikko kiertää sylistä syliin ja kun musiikki loppuu, se kenelle laatikko jää niin ottaa laatikosta yhden lapun. Laput ovat taitettuja. Lapun teemasta kerrotaan muistoja, miten esimerkiksi liittyy omaan elämään
·        osallistujat: Yksi tai useampi työntekijä, rajaton määrä ikäihmisiä

Peli 4: Huoneentaulu
·        kesto: määrittelemätön
·        tarvikkeet: Lehtiä, paperia, liimaa, teippiä
·        tarkoitus: Lehdestä tai muusta voi leikata kuvia, joista kootaan huoneen taulu. Tarkoituksena koota tauluun asioita, jotka ovat tärkeitä ikäihmiselle. Synnyttää ikäihmiselle keskusteluvirikkeitä
·        osallistujat: Hoitaja, ikäihminen, voidaan toteuttaa myös ryhmässä, jos mahdollista. Ryhmän koko 1-5 henkilöä, voidaan toteuttaa myös vuoteessa olevien ihmisten kanssa6. Muistiinpanot: 

Luovuus hoitotyössä:


     Sosiaalinen luovuus
-       Tarinoita
o   toiminnallinen kohtaaminen: asiakkaan peseminen, mitä saa milloinkin tehdä
o   Mitä voi käyttää hyväksi: musiikki

Hoitotyön  käsikirjoitus


Oma tila: kutsumus, hyväksyntä, usko ja luottamus

-       Kertomuspuu: asiakkaan toiveet, tarpeet ja halut. Yhteinen puu voisi sopia palvelutaloon
-       Palvelutalossa on mahdollista antaa esim. kynän ja paperia ilman ohjausta. Voi kokeilla, mutta ei esimerkiksi ole kyniä tai värikyniä
-       Onko arjessa unohdettu tällainen helppo luova taiteellisuus, jota voisi hyödyntää?
o   Mutta miten asiaan suhtaudutaan: onko mahdollista tehokkuuden nimissä?
-       Aina laulain työstäs tee:
o   Voidaan pelata bingoa ym, mutta kaikki vähenee: Henkilökuntaa vähennetään, miten voidaan käytännössä tehdä?
o   Viriketoiminta: Mitä voidaan tehdä? Tässä tarvitaan luovuutta: tarvitaan kokemus, että toiminta on järkevää, ei saa olla liian lapsellista tai taiteellista
o   Esimerkkinä järkevyydestä: aikaisemmin saatiin tuoda raparperia ja omenoita syksyllä. Näitä kuorittiin ja pilkottiin, annettiin emännälle. Aineksista tehtiin talven mittaan ruokaa. Mutta tämäkin on kielletty.
-       Johanna: luovuuden leikkitila: päästään tilaan, jossa luovuus on keskeinen osa toimintaa, mutta ei leikkiä tai keinotekoista toimintaa. Voi olla tavoite itsessään ikäihmisten kanssa. Esim. voi päästä johtamaan ruuanlaittoa, vaikka ei tee itse mitään

-       Tavoite: kohtaava tila: Kuka minä olen hoitajana?


Kuvakortit: Tekniikkana valmiit kuvat, joista valitaan itseään kuvaavat kortit (1-2 kpl)
o   Kerrotaan, miten kortit kuvaavat valitsijaansa hoitotyössä.
o   Pystynkö vaikuttamaan valittuihin peruspilareihin?
o   Kohtaamisilla on raja: miten paljon jaksaa kohdata esim. päivän aikana?
o   Ajatuksia:
§  Seison joko asiakkaan vierellä, takana, tukena, mutta olen aina läsnä
§  Yksin työskentelyn merkitys on suuri osallistujille
§  Pystymmekö tuottamaan harmonisen olotilan asiakkaalle?

Vanhuksen kohtaaminen:


-       Elämän kokonaisuuden näkeminen ja ymmärtäminen
-       Ihmisen pitkää ikää toivotaan, mutta mihin suunta kääntyy? Koko elämän kaarta on mahdollista tarkastella, löydetäänkö tätä kautta merkityksellisyys elämään?
-       Miten hoitotyössä on mahdollista auttaa löytämään elämän merkityksellisyys ja mitä siitä voidaan oppia?
o   Oppia ihmisenä?
o   Oppia Yhteiskuntana?
-       Jaettiin laatikot, joiden sisällä erilaisia tavaroita ja asioita (laatikoita voi tehdä omalle työpaikalle) :
o   Valitkaa laatikosta esineitä, jotka sopivat osallistujan omaan työuraan.
o   Kertokaa toisillenne teidän työelämän kertomus tavaroiden avulla
o   Voidaan soveltaa asiakkaisiin siten, että etsitään asiakkaan kertomuksesta aarteita: tämä aarre jaetaan tekemällä kumppanuusverkoston, jossa aarteet sijaitsevat.
o   Samalla kertojaa voidaan auttaa poimimaan tärkeitä asioita, kyselemällä ja etsimällä asiakkaan kertomuksesta mielekkäitä asioita


-       Mitä asioita on siirrettävissä asiakastyöhön:

o   Suunnitellaan peli/leikki/toimintamalli vanhustyöhön
o   Kriteereitä:
§  Sujuva, toiminnallinen
§  tasa-arvoinen, mahdollisimman moni pystyy osallistumaan
§  kokemusperäinen
§  miten peli/leikki tukee merkityksellisyyden kokemusta tai luopumista?
§  30 min peli

-       Peli 1: Liiku ja muistele
o   kesto: Haluttua aika
o   tarvikkeet: Tilaa toimijoiden ympärille, tarvittaessa voi olla apuna radionauhuri tai muuta äänilaitteita
o   tarkoitus: Kysyjä kysyy ja muut vastaavat. Esim. jos olet ajanut autoa, paina kaasua oikealla jalalla? Vastaajat tekevät vastauksen. Kysymykset yhdistävät teon ja toiminnan kuultuun kysymykseen, yhdistävät muistoja. Samalla voi avata keskustelutilan jostain aiheesta
o   osallistujat: Yksi tai useampi toimija, leikki muotoutuu ryhmän mukaan
o   kommentteja: Hyvä leikki, hienosti suunniteltu, mutta kysymykset täytyy tehdä ryhmän mukaan. Ihmiset saadaan miettimään omaa elämäänsä, voivat osallistumisen kautta kokea merkityksellisyyttä ja yhdessäoloa. Samalla saadaan hiukan liikuntaa.

-       Peli 2: Maaseudun muistelut/Eläinpeli
o   kesto: kierroksia voidaan käydä useita, eläimiä voidaan jakaa useita kertoja uudelleen
o   tarvikkeet: muovieläimiä kaupasta, 2,90 € tai paperille kirjoitettuja eläinten ja maaseudun asioiden nimiä. Maatilan eläimet toimivat hyvin, mutta voi käyttää muitakin teemoja, kuten koneita
o   tarkoitus: Jaetaan eläimet tai kukin voi valita eläimensä tai tarvikkeensa, josta muistelee. Kukin saa kertoa omakohtaisia kokemuksiaan itselleen jaetusta eläimestä tai asiasta Jos omakohtaisia kokemuksia ei ole, voi kertoa omia ajatuksia esim.  eläimestä. Voidaan esim. kysyä lehmän kohdalla, miten lehmiä on kutsuttu
o   osallistujat: yksi tai useampi toimija
o   kommentteja: Tasa-arvoisuus huomioitu, toiminnallinen ja toimiva leikki

-       Peli 3: Muistelu- peli
o   kesto: määrittelemätön aika
o   tarvikkeet: Musiikkia ja soitin, laatikko, lappuja johon kirjoitettu sanoja
o   tarkoitus: Laatikko kiertää sylistä syliin ja kun musiikki loppuu, se kenelle laatikko jää niin ottaa laatikosta yhden lapun. Laput ovat taitettuja. Lapun teemasta kerrotaan muistoja, miten esimerkiksi liittyy omaan elämään
o   osallistujat: Yksi tai useampi työntekijä, rajaton määrä ikäihmisiä
o   kommentteja: Osa vanhuksista ei halua pelata, toiset tykkäävät kyllä kuunnella ja seurata.

-       Peli 4: Huoneentaulu
o   kesto: määrittelemätön
o   tarvikkeet: Lehtiä, paperia, liimaa, teippiä
o   tarkoitus: Lehdestä tai muusta voi leikata kuvia, joista kootaan huoneen taulu. Tarkoituksena koota tauluun asioita, jotka ovat tärkeitä ikäihmiselle. Synnyttää ikäihmiselle keskusteluvirikkeitä
o   osallistujat: Hoitaja, ikäihminen, voidaan toteuttaa myös ryhmässä, jos mahdollista. Ryhmän koko 1-5 henkilöä, voidaan toteuttaa myös vuoteessa olevien ihmisten kanssa
o   kommentteja: kuulostaa hyvältä!

-       Onko mahdollista löytää aikaa, jossa omaiset olisivat pelaamassa pelejä?


-       Miten hoitotyön tekijät voivat auttaa luopumaan? Miten asiakas voidaan saada kohtaamaan luopuminen?

o   Kuolema on luopumista, miten asian kanssa ollaan sinut? 
1 kommentti:

  1. Hei!
    Testasin työpaikallani hieman muunneltuna niitä ideoita mitä koulutuksessa keksittiin viriketuokioksi. En siis käynyt ostamassa lelueläimiä tai tehnyt lappuja, vaan otin kahden dementikkomiehen kanssa kirjan, missä oli kuvia Suomesta. Katselimme kuvia ja kyselin miehiltä mitä tuli mieleen omasta lapsuudesta. Tästä tuokiosta (ja niistä mitä vielä aion muiden kanssa pitää) kerään tarinoita "vanhasta ajasta". Kyselin poikani opettajalta (poika siis toisella luokalla koulussa) olisiko heillä käyttöä tällaisille ja opettaja innostui kovasti, pitävät teemapäivän koulussa siitä millaista elämä oli ennen.
    Tämä tuokio kesti reilun puoli tuntia, osallistujia oli siis kaksi dementikkoa, joista toinen muisti asioita paremmin ja toinen hieman huonommin. Kumpikin tuntui kuitenkin innostuneilta, tarinaa tuli vaikkei aina kaikkea muistanutkaan. Paljon toki tarvitsivat kuvien lisäksi ohjaavia kysymyksiä. Mutta kaikille jäi hyvä mieli, sehän tässä pääasia olikin :) Koen että näihin muisteloihin on paras pieni ryhmä max. 3 henkilöä jotta kaikki saavat äänensä kuuluville, soveltuu hyvin myös vuodepotilaalle yksinään tehtäväksi.
    T: Miia Lehtonen, Koivurinne

    VastaaPoista