Organisointi

Oman työn organisointi ja kiire


Toteutus Focus Main Point Oy
Kehittämisasiantuntija, YTT Anne Luomala


Aika              16.4.2013 klo 8-16
Paikka           Wetterin auditorio, Wetterhoffinkatu 2


Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osallistujien kokemaa työhyvinvointia ja tarjota osallistujalle välineitä kiireen taltuttamiseen ja oman työn hallintaan. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten hyvällä ajankäytöllä ja tehtävien priorisoinnilla voidaan vähentää kiireen tuntua, parantaa töiden organisointia ja tätä kautta kohentaa koettua työhyvinvointia .

Koulutuspäivä sisältää teoriaa ja käytännön harjoitteita. Henkilökohtainen lähtötilanteen kartoitus toimii pohjana käytännön ajanhallintavälineen käyttöönottamiselle ja hyvinvointisuunnitelman laatimiselle. Teoriatietoa tarjotaan ja sitä sovelletaan osallistujien tarpeiden mukaan. Päivän teeman mukaisesti koulutuksen yksityiskohtainen aikataulu sovitaan yhdessä osallistujien kanssa lähtökartoituksen perusteella.

Päivän kulku (viitteellinen)

8-8.30            Aamukahvi

8.30-10          Virittäytyminen
Työn aika – renki vai isäntä?
Aikasyöpöt ja kiire
Lähtötilanteen kartoitus

10                  Tauko

10.15             Erilaisia näkökulmia aikaan, kiireeseen ja oman työn hallintaan  
Erilaisia aikakäsityksiä
Työn flow
Osaamisen, työvälineiden ja työskentely-ympäristön merkitys ajan ja työn hallinnassa
Hyvät vuorovaikutustaidot – mihin niitä kiireessä tarvitaan?

12                  Lounas

13                  Oman työn johtaminen ja hallinta
Omat tavoitteet – työyhteisön tavoitteet – asiakkaiden odotukset
Kuinka onnistun käytännössä? Miten voin itse vaikuttaa omaan työhöni?
Käytännön välineitä oman työhyvinvoinnin kohentamiseen

14.15             Kahvi

14.30             Hyvinvointisuunnitelma
Osallistuja laatii itse omaa ja työyhteisönsä työtä jäsentävän työhyvinvointisuunnitelman

15.30             Päivän koonti ja palaute

16.00             Kotimatkalle


Muistiinpanot: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti