Vetovoimatekijät


 

Organisaation vetovoimatekijöiden kehittäminen
19.3.2013 Hämeenlinna
Tamora Oy Mika Kortelainen1. Orientaatiotehtävä

Orientaatioharjoitus on pieni ajattelutehtävä, kysymys, joka lähetetään osallistujille edeltä käsin. Sen tehtävänä on virittää ihmiset jo hieman ajattelemaan samaa asiaa ja valmistautumaan yhteisen näkemyksen rakentamiseen.

Tämän päivän orientaatiotehtävä:

Palauta mieleesi se ajankohta, sinut on ensimmäisen kerran rekrytoitu hyvinvointialalle. Millainen tilanne kokonaisuudessaan oli? Miten henkilöstöä haettiin? Missä tietoa työmahdollisuuksista oli tarjolla? Miten töihin haettiin? Mitä vaatimuksia esitettiin? Mitä työstä kerrottiin? Miten itse aktivoiduit hakuvaiheessa? Entä mitä työpaikalla tapahtui, kun aloitit työt? Kuinka sinut perhedytettiin?

Aloitamme työskentelyn tiistaina keskustelemalla yhdessä näistä teemoista.

2. Ohjelman tausta

Hoivapalveluiden osalta työn vetovoiman kehittäminen on välttämätöntä. Uudet sukupolvet edellyttävät työltä uusia asioita. Koska työpaikkoja on paljon ja työnhakijoita vähemmän, on pystyttävä pärjäämään kilpailussa. Kilpailu on alueellista – Hämeenlinna ei ole suinkaan huonossa asemassa. Kilpailu on terveydenhuollon ja muiden alojen välistä. Sosiaali- ja terveysala voi kyllä pärjätä. Kilpailu on hoitoalan sisäistä – miten saamme ihmiset kiinnostumaan vanhustyöstä ja vanhuspalveluista? Miksi se on kiinnostavampaa kuin muut alueet?


3. Päivän kulku

Päivän työskentely alkaa klo 9.00. Lounasta syödään klo 12. Ja kotiin lähdetään uusin ajatuksin virittäytyneinä klo 16.00.

Aamupäivän teemat klo 9-12:

- Yhteinen keskustelu orientaatiotehtävän tiimoilta

- Työnantajamaine ja sen rakentaminen käytännössä, 2010-luvulla
          - Työnantajamaineen merkitys vetovoimatekijänä
          - Henkilöstö ja johto työnantajamaineen rakentajina, jokaisella on tärkeä rooli, jotta
            tulevaisuutta ei tarvitse tehdä yksin
          - Henkilöstöedut nyt ja tulevaisuudessa - mitä ne voivat olla
          - Koko henkilöstö perehdyttämisen osaajina - ja aktiivisina toimijoina
          - Osaamisen kehittämisen merkitys työnantajamaineen rakentamisessa

- Meidän omat vetovoimatekijät - mitä ne ovat?

Iltapäivän teemat klo 13-16:

-  Vetovoimatekijät työsuhteen elinkaaren aikana
       - Rekrytointiprosessi tulevaisuudessa - mikä muuttuu, miten onnistumme? Mitä tulevaisuuden
         tulijat odottavat työltä ja meiltä?
       - Perehdyttäminen ammattiosaamisen tukena
       - Jatkuva kehittäminen jatkuvuuden takaajana
       - Onnellinen yhteisymmärrys työsuhteen päättyessä

- Viestinnän ja vuorovaikutuksen rooli jokapäiväisen vetovoiman rakentamisen, myös
   rekrytointivaiheen kohtaamisissa

Päivän työskentely rakentuu Mika Kortelaisen alustuspuheenvuoroista ja näkökulman avaamisista rytmitettynä sopivasti osallistujien omaa pohdintaa ja yhteiseen keskusteluun.


4. Asiantuntijana
5. Käytäntöön vientiharjoitus

Päivän päätteeksi mietitään vielä, miten jokainen voi viedä päivän aikana auenneita näkökulmia eteenpäin omassa työyhteisössään.

 Muistiinpanot: 

 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti